Opschonen bestanden

Backup bestanden

Door middel van de menu-optie "dge" - "opties" - "backup en archief" kan worden opgegeven na hoeveel dagen de backup bestanden in de map \backup\ automatisch moeten worden opgeschoond.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

 

(1) Dagelijkse backup eigen assortiment

Dit zijn alle bestanden waarvan de bestandsnaam begint met:

  • "vknicovij": backup van het eigen assortiment; dit bestand wordt aangemaakt tijdens de uitvoer van de taak "activeren voorkeurleverancier Nicovij voor voorraadartikelen Nicovij".

 

(2) Overige backup bestanden

Dit zijn alle bestanden waarvan de bestandsnaam begint met:

  • "financieel": backup van de boekhouding; dit bestand wordt aangemaakt voor het afsluiten van een financieel jaar.
  • "upd": backup van het eigen assortiment; dit bestand wordt aangemaakt voor het verwerken van een catalogus-update.
  • "ea": backup van het eigen assortiment; dit bestand kan door een medewerker van dge worden aangemaakt door middel van de menu-optie "beheer" - "eigen assortiment" - "backup maken..."
  • "restorenoodkopie": backup van de verkoopbonnen uit de noodkopie; dit bestand wordt aangemaakt voordat er een noodkopie wordt teruggezet.

 

De backup bestanden worden alleen opgeschoond als de automatische taken via de taakplanner van Windows worden uitgevoerd. Zie voor meer informatie Automatische taak en serverprocessen

 

Update bestanden

Na het verwerken van een catalogus-update wordt de map \update\data\ automatisch opgeschoond.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.