Automatische taak en serverprocessen

Voor dgeDetailhandel en dgeGroothandel zijn verschillende processen beschikbaar die op de server kunnen worden uitgevoerd. Deze processen dienen door middel van de Windows Taakplanner worden gestart.

Automatische taken

Doel: Het proces “automatische taken” voert de automatische taken uit die kunnen worden ingesteld door middel van de menu-optie “dge” – “hulpmiddelen” – “automatische taken”.

Tijdstip: Geadviseerd wordt om deze taken ‘s avonds na sluitingstijd te starten (bijvoorbeeld om 23:00 uur).  Na 08:00 uur ‘s morgens worden er geen nieuwe taken meer gestart en zal het proces automatisch worden beëindigd.

Opdracht:  dge.exe /run=autotasks /adm=1 /user=taakdge /password=taakdge

Scantech

Doel: Het proces “scantech” verzorgt de communicatie met Scantech wandscanners.

Tijdstip: Het proces dient door middel van de Windows Taakplanner voor openingstijd gestart te worden (bijvoorbeeld om 07:00 uur).   In de dge software kunnen de tijden opgegeven worden waarop de Scantech wandscanner geactiveerd moeten worden. Ga hiervoor naar de menu-optie “dge” – “opties” – “services”. Na sluitingstijd zal het proces automatisch worden beëindigd.

Opdracht: scantech.exe /run=scantech /adm=1 /user=taakdge /password=taakdge

PDA Server

Doel: Het proces “pda server” verzorgt de communicatie met de PDA’s. De communicatie vindt plaats door middel van sockets (de standaard poort is 6001).

Tijdstip: Het proces dient door middel van de Windows Taakplanner voor openingstijd gestart te worden. Het proces zal automatisch beëindigd worden als het proces “automatische taken” start of op het tijdstip dat is opgegeven als tijdstip waarop alle clients automatisch afgesloten moeten worden (zie menu-optie “dge” – “hulpmiddelen” – “automatische taken”).

Opdracht: pdaserver.exe /run=pdaserver /adm=1 /user=taakdge /password=taakdge

Taakservice

Doel: Het proces “taakservice” is bedoeld om sequentieel (iedere 5 minuten) diverse taken uit te voeren. Op dit moment worden de volgende taken uitgevoerd:

  • Synchroniseren van voorraadmutaties met de webshop.
  • Synchroniseren van prijsmutaties met de webshop.
  • Maatwerktaken

Tijdstip: Het proces kan door middel van Windows Taakplanner op het gewenste tijdstip worden gestart. Het proces zal automatisch beëindigd worden als het proces “automatische taken” start of op het tijdstip dat is opgegeven als tijdstip waarop alle clients automatisch afgesloten moeten worden (zie menu-optie “dge” – “hulpmiddelen” – “automatische taken”).

Opdracht: takenserver.exe /run=taakservice /adm=1 /user=taakdge /password=taakdge

Vanaf versie 2015.42.068.* kunnen er meerdere sessie's opgestart worden dmv de optie /sessie=@sessienummer.

Opdracht: takenserver.exe /run=taakservice /adm=1 /user=taakdge /password=taakdge /sessie=1

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.