05. Webportaal dgeDataretail

Als deelnemer aan de elektronische catalogus kunt u door middel van het online webportaal nieuwe bestanden uploaden, de status volgen en uw eigen productgegevens raadplegen.

U kunt het webportaal openen door middel van https://dr3.dgebv.nl

Mocht u nog geen toeganggegevens hebben voor het webportaal dan kunt u deze aanvragen door middel van het contactformulier.

Het webportaal werkt het beste met de laatste versie van de browsers Google Chrome, Mozilla Firefox en Microsoft Edge. De browser Internet Explorer wordt niet ondersteund.

Product data

Het DR3 webportaal biedt u de volgende functies:

 • "Search" : raadplegen van uw eigen producten
 • "Data Flow" : de status volgen van het door u aangeleverde bestand
 • "Download" : uw productgegevens downloaden in DR3 formaat
 • "Upload" :  een nieuw productbestand aanbieden
 • "History" :  een historisch overzicht van eerder aangeleverde bestanden

Screenshot_2018-06-07_09.56.46.png

Aanbieden bestand

Door het middel van het menu-item "PRODUCT DATA" - "Upload" kunt u nieuw productbestand aanbieden aan dge.

Screenshot_2018-06-07_10.23.54.png

Bij het invullen van het formulier zijn de volgende punten van belang:

 • "Data Channel" : levert u een productbestand (prijslijst) aan dan kiest u voor de waarde "PRODUCT".
 • "Target Group" : hiermee kunt u de doelgroep aangeven; de doelgroep die u hier kiest, bepaalt welke doelgroep toegang krijgt tot de gegevens. Als de doelgroep "general*" wordt gekozen dan zullen de gegevens voor iedereen toegankelijk zijn.
 • "Due date": deze datum bepaalt de ingangsdatum van de gegevens.
 • "Replace existing data" :  hiermee geeft u aan of het bestand een volledig bestand is en dus al uw producten bevat. In dat geval zullen de producten die niet worden aangeleverd automatisch komen te vervallen.
 • "File" :  u dient uw productbestand als ZIP bestand aan te bieden.

Het is ook mogelijk om uw bestanden door middel van (S)FTP en HTTP(S) aan te bieden. Zie voor meer informatie: Uitwisselinen van elektronische berichten dmv (S)FTP

Status volgen

Door middel van het menu-item "PRODUCT DATA" - "Data Flow" kunt u de status volgen van een aangeboden bestand.

Het bestand kan verschillende statussen hebben. De belangrijkste statussen zijn:

 • "REWORK" : het bestand bevat fouten. Het bestand zal door ons worden beoordeeld zodat kan worden bepaald of onze "importdefinitie" onjuist is of dat het bestand daadwerkelijk fouten bevat. Fouten in het bestand zullen wij u naar u terugkoppelen. Zie voor meer informatie Foutenrapport DR3
 • "REJECTED" : het bestand is afgekeurd. U zal hiervoor van ons een terugkoppeling ontvangen.
 • "APPROVE" : het bestand staat klaar om goedgekeurd te worden.
 • "DONE" : het bestand is verwerkt.

Historische bestanden

Door middel van het menu-item "PRODUCT DATA" - "History" kunt u een overzicht opvragen van de bestanden die u eerder heeft aangeleverd.

Raadplegen producten

Door middel van het menu-item "PRODUCT DATA" - "Search" kunt u uw eigen productgegevens raadplegen.

U kunt zoeken op "EAN", "Productcode" (uw eigen artikelnummer), "Manufacture code" (fabricagenummer) of "Description" (omschrijving).

U kunt bij het zoeken onder andere de volgende reguliere expressies gebruiken:

 • /<waarde>/ : door de zoekopdracht tussen "slashes" te plaatsen gaat u zoeken naar alle producten die deze waarde "bevat". Bijvoorbeeld met de zoekopdracht "/goot/" zoekt u naar alle producten met de tekst "goot" in de omschrijving.
 • /^<waarde>/ : door de zoekopdracht te beginnen met een "dakje" gaat u zoeken naar alle producten die beginnen met de waarde. Bijvoorbeeld met de zoekopdracht "^goot" zoekt u naar alle producten waarvan de omschrijving begint met "goot".
 • /<waarde>$/ : door de zoekopdracht te eindigen met een "dollar" teken gaat u zoeken naar alle producten die eindigen met de waarde. Bijvoorbeeld met de zoekopdracht "goot$" zoekt u naar producten waarvan de omschrijving eindigt met "goot".

Het resultaat van de zoekopdracht wordt getoond in een tabel.

Screenshot_2018-06-07_10.13.23.png

Als u in deze tabel op een regel klikt dan zullen de details van het product worden getoond.

 

In het detailvenster kunt u het volgende raadplegen:

 • "PRODUCT": een korte visuele samenvatting van het product
 • "DATA" : de gedetailleerde data van het product (in JSON formaat).
 • "ATTACHMENTS" : de bijlagen (waaronder afbeeldingen) van het product.
 • "HISTORY" :  een historisch overzicht van wanneer welke gegevens zijn gewijzigd.

Bestand downloaden in DR3 formaat

Door middel van de menu-optie "PRODUCT DATA" - "Download" kunt u uw productgegevens downloaden in DR3 formaat.

Addresses

Door middel van de menu-optie "Addresses" krijgt u toegang tot een afnemersoverzicht. Dit overzicht bevat per afnemer het GLN nummer. Dit nummer is van belang voor elektronisch berichtenverkeer. Zie voor meer informatie: dgeEdi

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.