08. Uitwisseling van elektronische berichten d.m.v. (S)FTP

Voor de uitwisseling van gegevens en elektronische berichten biedt dge iedere leverancier een (S)FTP account aan. Heeft u nog geen FTP account dan kunt u deze aanvragen door middel van het contactformulier.

Mappenstructuur

Dit FTP account bestaat uit de volgende mappenstructuur:

/artikel/ of /PRODUCT/

In deze map zet u uw artikelbestanden klaar die opgenomen moeten worden in de centrale catalogus van dge. Zie voor meer informatie: Aanleveren PRODUCT bestanden.
/bijlagen/ of /PRODUCT/info/attachment/ Deze map bevat de bijlagen (zoals afbeeldingen, handleidingen e.d.) behorende bij het PRODUCT bestand.
/order/ of /ORDER/ In deze map plaatsen de gebruikers van het dge pakket nieuwe orders. Zie voor meer informatie: elektronische orders

/orderbevestiging/ of /ORDERRESPONSE/

In deze map kunt u orderbevestigingen klaarzetten voor de dge gebruikers. Op dit moment ondersteunt het dge pakket nog geen orderbevestigingen. Dit wordt later aan de software toegevoegd.
/pakbon/ of /DESPATCHADVICE/ In deze map kunt u elektronische pakbonnen klaarzetten voor de dge gebruikers. dge verzorgt de verdere distributie van de pakbonnen. Zie voor meer informatie: elektronische pakbon
/factuur/ of /INVOICE/ In deze map kunt u elektronische facturen klaarzetten voor de dge gebruikers. dge verzorgt de verdere distributie van de facturen. Zie voor meer informatie: elektronische factuur
/conditie/ of /CONDITIONSHEET/ In deze map kunt u (individuele) kortingsafspraken klaarzetten voor de dge gebruikers. Op dit moment wordt het centraal distribueren van condities nog niet ondersteund.
/weegschaal/ of /SCALE/ In deze map kunt u een bestand plaatsen met daarin per artikel de weegschaalbaknummers. Zie voor informatie: weegschaal baknummers
/folder/ of /FLYER/ In deze map kunt u elektronische folders plaatsen. Op dit moment wordt het centraal distribueren van folders nog niet ondersteund.

De bestanden in deze mappen hebben een standaard naamgeving.

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.