07. Naamgeving bestanden

Om de artikelbestanden en elektronische berichten geautomatiseerd te kunnen verwerken, dienen deze te voldoen aan de volgende naamgeving:

<kanaal>_<formaat>_<taal-land>_<type>_O<eigenaar>_S<leverancier>_T<doelgroep>_A<datum>_<volledig>_<kenmerk>.<extensie>

Bijvoorbeeld:

PRODUCT_nl-NL_DR3-002_DEFAULT_O10799_S10052_T7_A20161130_ALL_prijslijst2017.json

De bestandsnaam bestaat uit de volgende onderdelen:

<kanaal> Mogelijke waarden zijn: '"PRODUCT", "ORDER", "ORDERRESPONSE", "DESPATCHADVICE", "INVOICE", "CONDITIONSHEET", "SCALE" en "FLYER".
<taal-land>

De taal van de teksten in het bestand en het land waar het bestand gepubliceerd mag worden.

nl-NL = Nederland

 <formaat>

Het formaat van het bestand. Raadpleeg de documentatie per "kanaal" voor de beschikbare formaatcodes. Indien u gebruik maakt van een eigen formaat dan wordt de formaatcode F<leverancier>-<versie> (bijvoorbeeld F1000-001)

<type>

Bestandstype. De standaardwaarde is DEFAULT. Per kanaal kunnen andere bestandstypes gedefinieerd worden.

<eigenaar>

O = Owner

Eigenaar van het bestand. Dit is uw relatienummer bij dge.

De eigenaar is degene die dge opdracht heeft gegeven om de koppeling te realiseren.

<leverancier>

S = Supplier

De leverancier van de artikelen in het bestand. Dit nummer is een dge relatienummer.

<doelgroep>

T = Target group

Voor het aangeven van de doelgroep kunt u gebruik maken van een dge codering (serienummer). Een lijst met beschikbare coderingen kunt u opvragen bij dge. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een GLN code. Zie voor meer informatie: overzicht afnemers

Mocht een klant gebruik maken van meerdere administraties/bedrijven onder één licentie dan kan de juiste administratie/bedrijf als volgt worden aangegeven: 

<sierienummer>A<administratienummer>

<datum>

A = Active date

De ingangsdatum (formaat YYYYMMDD).

<volledig> Mogelijke waarden zijn: ALL of MUT. In het geval van productbestanden kan hiermee worden aangegeven of het bestand al uw producten bevat (ALL) of alleen de gewijzigde producten (MUT). In het geval u alle producten (ALL) aanlevert, zullen de producten die niet worden aangeleverd automatisch de status vervallen (DELETED) krijgen.
<kenmerk> Een unieke code (zoals bijvoorbeeld een timestamp of een volgnummer) om de bestandsnaam uniek te maken.
<extensie> Met de extensie wordt de indeling van het bestand aangegeven. Bijvoorbeeld “json”,”xml”, “xls”,”xlsx”,”txt”,”csv”,”zip” enz.

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.