Instellen briefpapier

In dgeDetailhandel is het mogelijk om een of meerdere briefpapierachtergronden in te stellen. Met behulp van een briefpapierachtergrond is het mogelijk om afdrukken van bonnen, facturen e.d. te voorzien van een briefpapierachtergrond.

Standaard briefpapier

Het standaard briefpapier kan als volgt worden ingesteld:

  1. Ga in het menu naar “dge” > “opties” > “briefpapier achtergrond”.
  2. Klik op het “mapje” om een briefpapier achtergrond toe te voegen. Het bestand met daarin het briefpapier mag een afbeelding of een PDF document zijn. De afbeelding of PDF dient voor wat betreft breedte-hoogte-verhouding overeen te komen met een A4.

Vervolgens kan bij diverse overzichten het standaard briefpapier als achtergrond worden ingesteld. Bijvoorbeeld om het briefpapier achtergrond standaard op een factuur af te drukken, kies je in het menu voor “verkopen” > “opties” > “afdrukkinstellingen factuur / aanmaning”.  In het venster zet je een vinkje bij “achtergrond afdrukken”  en geef je aan of de achtergrond altijd afgedrukt moet worden, of alleen bij afdrukken op papier, of alleen bij emailen.

Meerdere soorten briefpapier

Naast het standaard briefpapier is het ook mogelijk om ander briefpapier toe te voegen. Als in dgeDetailhandel meerdere briefpapier achtergronden worden opgegeven dan is het mogelijk om tijdens verkoop op te geven op welk briefpapier de betreffende bon, de factuur en eventuele aanmaning afgedrukt moet gaan worden. Om extra briefpapier toe te voegen, ga je in het menu naar “dge” > “opties”  > “briefpapier achtergrond”. Klik vervolgens op de knop “Onderhoud overig briefpapier” om het briefpapier toe te voegen.

Op het moment dat er in dgeDetailhandel meerdere soorten briefpapier bekend zijn, is het volgende mogelijk:

  • Per relatie kan een voorkeur briefpapier worden ingesteld op het tabblad klant.
  • Het briefpapier kan worden gekozen tijdens het aanmaken van een offerte en backorder.
  • Tijdens het bevestigen/afrekenen van een bon kan gekozen worden voor een briefpapier achtergrond. Deze achtergrond zal ook op de factuur en de aanmaning worden afgedrukt.
  • De facturatie kan vervolgens per briefpapier worden uitgevoerd.
  • Tijdens het versturen van aanmaningen wordt aangegeven op welk briefpapier dit wordt afgedrukt.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.