Filialen

Met ingang van software-release 2018.03.* (gepland voor zomer 2018) wordt het mogelijk om in combinatie met module 06b  gebruik te maken van filialen.

Kenmerken van filialen zijn:

 • Alle filialen worden ondergebracht onder één financiële administratie. Alle filialen behoren dus tot één bedrijf en werken vanuit dezelfde administratie.
 • Eén filiaal is het hoofdfiliaal; dit filiaal vormt het centraal magazijn (CM, filiaal 0). 
 • Alle filialen hebben hetzelfde "eigen assortiment", dezelfde verkoopprijzen en kortingen.
 • Ieder filiaal beheert zijn eigen voorraad.
 • Filialen plaatsen hun bestellingen bij het CM. Het CM verzamelt de bestellingen en plaatst één grote bestelling bij de leverancier.
 • Filialen kunnen (indien gewenst) ook rechtstreeks bestellingen plaatsen bij leveranciers.
 • De facturatie van verkoopbonnen vindt centraal plaats (vanuit het CM). 

Aandachtspunten:

 • Op het moment dat er gebruik wordt gemaakt van "filialen" is het niet meer mogelijk om de inkopen en de voorraad financieel te boeken.

Aanmaken nieuw filiaal

In het document "aanmaken nieuw filiaal" wordt beschreven hoe in dgeDetailhandel / dgeGroothandel een nieuw filiaal kan worden aangemaakt.  

Aanmelden

Tijdens het opstarten van dgeDetailhandel / dgeGroothandel kan een "filiaal" worden gekozen. 

Filiaal_011.png

Door middel van de module "Beveiliging" is het mogelijk om in te stellen tot welke filialen een gebruiker toegang heeft. Zie voor meer informatie "gebruikerstoegang per administratie / filiaal"

Vensters

Onderhoudsvensters

In diverse onderhoudsvensters wordt rechts bovenaan weergegeven tot welk filiaal het geopende item behoort. 

filiaal_009.png

Zoekvensters

Hetzelfde geldt voor de zoekvenster. In diverse zoekvensters wordt rechts bovenaan een keuzelijst met alle filialen weergegeven. Door middel van dit veld is het mogelijk om de zoekresultaten te filteren op filiaal.

filiaal_010.png

In een aantal zoekvensters is het ook mogelijk (door middel van rechter muisknop) om aan de resultatentabel een extra kolom toe te voegen met daarin het "filiaal".

Statistiekvensters

Aan diverse statistiekvensters is de mogelijkheid toegevoegd om de statistiek te filteren op "filiaal".

Elektronische catalogus

Omdat alle filialen gebruik maken van dezelfde administratie hebben ze ook toegang tot dezelfde elektronische catalogus. Het eigen assortiment, de relaties, de prijzen en kortingen zijn in alle filialen gelijk.

Ieder filiaal heeft eigen instellingen voor stickers, voorraadwaarden, voorraadparameters (minimum voorraad, bestelpunt en maximum voorraad) en locatiecodes.  

Definiëren eigen assortiment

Per filiaal kan worden ingesteld of het filiaal wel of niet artikelen mag benoemen tot het eigen assortiment. Als een filiaal geen artikelen mag benoemen tot het eigen assortiment is de wizard "definiëren eigen assortiment" alleen nog maar te gebruiken om stickers en voorraadparameters aan een selectie van artikelen toe te voegen. Meer informatie over het instellen van deze optie is te vinden in het document  "Aanmaken nieuw filiaal"

Catalogusupdates

Alleen het hoofdfiliaal (CM, filiaal 0) kan catalogusupdates verwerken.

Prijswijzigingen

 Alleen het hoofdfiliaal (CM, filiaal 0) kan prijswijzigingen verwerken. Als het hoofdfiliaal een prijswijziging verwerkt dan is deze prijswijziging ook direct in de andere filialen actief. Bij het verwerken van een prijswijziging zullen er automatisch prijs- en schapstickers in de "stickerwachtrij"-en van de filialen worden klaargezet. 

Voorraad

In het catalogus zoekvenster kan door middel van de "rechtermuisknop" gekozen worden voor de optie "kolommen toevoegen...". Hiermee is het mogelijk om kolommen met daarin de actuele voorraadwaarde in de andere filialen toe te voegen aan de zoekresultaten.

Relatie

In het relatie venster kan op het tabblad "klant" een voorkeur filiaal worden opgegeven.

filiaal_013.png

Bij het aanmaken van een nieuwe offerte, backorder, klantbestelling, reparatie of werkopdracht wordt automatisch op basis van deze voorkeur het filiaal juist ingesteld.

Op deze manier is het mogelijk om bijvoorbeeld vanuit het hoofdfiliaal telefonische opdrachten snel op het juiste filiaal aan te maken.

Interfiliaal orderproces

vivaldi_2018-08-03_08-59-34.png

Filiaal: Verkoopbackorder

Door middel van een nieuwe optie is het mogelijk om in te stellen dat filialen artikelen van buiten het eigen assortiment alleen nog maar in de MBH / inkoopaantal van de leverancier kunnen verkopen. Dit om ongewenste voorraad te voorkomen. Zie voor meer informatie "Forceer MBH van leverancier bij verkoop niet eigen assortiment artikel"

Filiaal: Inkopen

In principe zouden alle filialen bij alle filialen (en leveranciers) inkooporders kunnen plaatsen. Als filialen alleen inkooporders mogen plaatsen bij het CM dan dient dit per filiaal te worden ingesteld. Zie voor meer informatie het document "Aanmaken nieuw filiaal"

Interfiliaal besteladvies

Het is mogelijk om vanuit een filiaal een "interfiliaal besteladvies" aan te maken. Door middel van een "interfiliaal besteladvies" wordt net zoals bij een normaal besteladvies per leverancier een inkooporder aangemaakt. Deze inkooporders kunnen als een "interfiliaal order" naar een ander filiaal worden gestuurd. Dit zal over het algemeen het hoofdfiliaal (CM, filiaal 0) zijn.

WDTst_User_2018-08-03_08-29-13.png

Interfiliaal inkooporder

In het venster "onderhoud bestellingen" kan een "interfiliaal order" worden aangemaakt.  Een "interfiliaal order" is een order voor het bestellen van goederen bij een ander filiaal. Dit zal over het algemeen het hoofdfiliaal (CM, filiaal 0) zijn.

Kenmerken van een "interfiliaal order" zijn:

 • Alle producten kunnen worden besteld
 • Alle producten worden in de standaard verkoopeenheid besteld.
 • Alle producten kunnen per aantal 1 worden besteld (dus geen MBH en inkoopaantal)
 • Alle producten hebben de inkoopprijs van de inkoop-/voorkeurleverancier; dit is een voorwaarde voor het juist berekenen van de GIP (gemiddelde inkoopprijs)
 • Alle producten krijgen als bestelnummer het dge artikelnummer.


Een "interfiliaal order" kan als volgt worden aangemaakt:

 1. In het venster "onderhoud bestellingen" wordt bij leverancier het relatienummer van het filiaal ingegeven.
 2. In het veld "interfiliaal order" dient een vinkje te worden gezet.
 3. Vervolgens kunnen (alle mogelijke) artikelen aan de order worden toegevoegd. 

filiaal_013__2_.png

Een "interfiliaal order" kan door middel van de knop "direct bestellen" elektronisch naar het opgegeven filiaal (over het algemeen het CM) worden gestuurd.

CM: verkoopbackorder

In het backordervenster van het CM kan door middel van de knop "elektronische orders inlezen" de inkooporders van de filialen worden ingelezen.

WDTst_User_2018-08-03_09-04-50.png

Tijdens het inlezen van de "interfiliaal order" wordt er automatisch op iedere regel 100% korting gegeven.

CM: verkopen

Nadat het CM de" interfiliaal order" heeft uitgeleverd (dus van de verkoopbackorder een verkoopbon heeft gemaakt) kan het filiaal de ontvangst elektronisch binnenboeken.

Filiaal: ontvangst

 Door middel van het venster "inlezen elektronische pakbon" kunnen de leveringen van het CM als "interfiliaal ontvangsten" worden binnen geboekt.

CM: facturatie

Op de verkoopfactuur wordt per bon het filiaal vermeld.

inline-1555821105.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.