Koppelen relaties

Als een relatie dubbel in het systeem staat is het mogelijk deze samen te voegen tot één relatie.

  1. Open de wizard Relaties>>Hulpmiddelen>>Relaties koppelen.
  2. Geef het relatienummer welke u wilt koppelen op in het veld “Van relatie”.
  3. Het bestaande relatie nummer wordt opgegeven in het veld “Naar relatie”.
  4. Druk op <Volgende> om het koppelen te starten.

Als een relatie is gekoppeld is dit niet meer ongedaan te maken!!

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.