Onderhoud reparatie

Met de module reparatie kunt u reparaties registreren en afhandelen binnen dgeDetailhandel. Tijd tijdens de reparatie kunt u een werkbon maken met de omschrijving wat er is gedaan en de gebruikte artikelen kunt u invoeren. Als de reparatie is afgehandeld kunt u de kosten inlezen en de bon afrekenen of op rekening zetten. Los van de reparaties kan er ook een werkopdracht gemaakt worden. Verschil met de reparatie is dat er bij een werkopdracht vanuit wordt gegaan dat het op locatie wordt uitgevoerd.

Een ander onderdeel van de module is garantie, hiermee is per artikel op te geven of het een garantie artikel is. Tijdens het inkopen en verkopen is het mogelijk om het serienummer van het artikel te registreren.

Reparatie

Onderhoud reparaties wordt geopend door in het menu naar Reparaties>>Reparatie (ALT-F9) te gaan.
Op het tabblad algemeen worden de gegevens ingevuld van de klant, het apparaat, omschrijving van het probleem en eventueel maximale kosten van een reparatie. De statusbalk laat zien wat er met een reparatie wordt gedaan en kent 5 opties:

  • Ingeboekt, de reparatie is ingevoerd.
  • In behandeling, er wordt aan gewerkt.
  • Gereed, de reparatie is gereed.
  • Betaald, de reparatie is betaald, dit kan zijn contant of gefactureerd.
  • Geannuleerd, de reparatie is niet uitgevoerd.

Als er gebruik wordt gemaakt van de module correspondentie (M40) worden de tabbladen correspondentie, notities en documenten getoond.

Invoeren van een reparatie

Met de (groene plus) wordt er een nieuwe reparatie aangemaakt en dienen de velden ingevoerd moeten worden. Om een reparatie bon zo volledig mogelijk te maken zijn de volgende velden verplicht om in te voeren:

  • Datum (wordt automatisch met de huidige datum ingevuld)
  • Opdrachtgever
  • Artikel
  • Probleembeschrijving
  • Aangenomen door

reparatie_01.jpg

Voordat een reparatie in behandeling wordt genomen moet er bepaald worden of de kosten doorberekend gaan worden of dat het garantie betreft.

reparatie_02.jpg

Bij de kosten kan een maximaal bedrag worden opgegeven waarvoor een machine gemaakt mag worden. Als de reparatiekosten over dit bedrag heen gaan wordt er een melding getoond. Wordt het bedrag op 0 gezet worden alle kosten berekend. Betreft het een garantie, dan worden de kosten niet berekend. De artikelen op het tabblad reparatiekosten krijgen 100% korting. Zo kan wel geregistreerd worden of er bijvoorbeeld een nieuw product is mee gegeven.

Op het tabblad foto kan er een foto van het object worden toegevoegd.

Afhandeling van de reparatie

Nadat de reparatie in behandeling is genomen kan er op het tabblad werkbon een bon voor de monteur worden aangemaakt. Hier kan een beschrijving van de opdracht worden opgegeven en de onderdelen die hiervoor nodig zijn. Gaat de monteur op pad kan deze de bon meenemen en na de reparatie voorzien van een beschrijving wat er is gedaan en de klant hiervoor laten tekenen.

Het gebruik van de werkbon is niet verplicht voor het uitvoeren van een reparatie en kan overgeslagen worden. De naam van de uitvoerder moet echter wel ingegeven worden. Bij de voorkeuren kan hiervoor een vaste medewerker worden ingegeven.

Op het tabblad reparatiekosten worden de artikelen opgegeven welke zijn gebruikt. De prijs wordt uit de catalogus gehaald, of gevraagd als het een hoofd- of subgroep betreft. Het is mogelijk om de werkbon in te lezen. De artikelen welke hier op staan worden dan ingelezen bij de reparatie kosten.

Als de reparatie op gereed is gezet kan deze afgerekend worden. Het afrekenen kan op verschillende manieren. Het is mogelijk om vanuit het tabblad reparatiekosten de afrekenknop te gebruiken, maar de reparatie is ook in het verkoopscherm in te lezen. Afrekenen van de reparatie op rekening is alleen mogelijk in het verkoopscherm. De status van de reparatie zal veranderen in betaald en is niet meer aan te passen.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.