02. Aanleveren weegschaal baknummers (SCALE)

De dge software ondersteunt het scannen van barcodestickers die aangemaakt worden door een weegschaal.

De dge software stelt de volgende voorwaarden aan de barcode:

  • De barcode dient een EAN13 barcode te zijn.
  • De barcode dient te beginnen met 20, 21 of 22.
  • Vervolgens dient de barcode een codering voor een baknummer te bevatten (bijvoorbeeld 1234).
  • De resterende posities (bij 4 cijferige baknummers zijn dit 6 posities) bevat òf het aantal òf de prijs (in centen).

Als u voorgeprogrammeerde weegschalen plaatst bij uw afnemers dan is het mogelijk om bij dge een bestand aan te leveren met daarin per artikel het bijbehorende baknummer.

dge zal dit bestand op een centrale server klaarzetten. Bij uw afnemers zal dit bestand automatisch worden verwerkt in de dge software waarnaar de dge software de barcodes op de stickers zal herkennen.

Het bestand met de weegschaal baknummers heeft de volgende opmaak:

  • Het bestand is een TAB gescheiden tekstbestand.
  • In de eerste kolom staat het bestelnummer (uw artikelnummer)
  • In de tweede kolom staat het baknummer

Als u dit bestand aanlevert bij dge dan dient u ook het volgende aan te geven:

  • wat is het voorloopgetal van uw barcodes (20,21 of 22),
  • uit hoeveel cijfers bestaat het baknummer en
  • bevat de barcode een prijs of een aantal.

 

Naamgeving bestanden

Om de artikelbestanden geautomatiseerd te kunnen verwerken, dient de naamgeving van het bestand te voldoen aan bepaalde richtlijnen. Meer informatie vindt u op naamgeving bestanden.

Aanbieden bestand

U kunt het bestand aanleveren door middel van FTP. Zie voor meer informatie: uitwisselen van elektronische berichten door middel van (S)FTP

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het aanleveren van weegschaalbestanden dan kunt u contact met dge opnemen door middel van het contactformulier.

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.