01. Aanleveren productbestanden (PRODUCT)

Bestandsformaten

Voor het aanleveren van productbestanden kunnen de volgende bestandsformaten worden gebruikt:

DR3 formaat (formaatcode: DR3-002)

Dit is een door dge opgesteld formaat. Het heeft de voorkeur om productgegevens in dit formaat aan te leveren omdat dit formaat het meest compleet is. Meer informatie over het DR3 formaat vindt u in de bijlage "Aanleverspecificatie_PRODUCT_DR3-002_nl-NL.pdf". Voorbeelden van dit formaat vindt u in de bijlage "voorbeeld_PRODUCT_DR3-002_nl-NL.zip".

SALES Standaard Bouw en Installatie INSBOU003 (formaatcode: INSBOU003-ARTIKEL)

Ondersteunt uw automatiseringspakket de SALES standaard dan kunt u uw productbestanden aanleveren in het INSBOU003 bestandsformaat. 

SALES Standaard Bouw en Installatie INSBOU004 (formaatcode: INSBOU004-ARTIKEL)

Ondersteunt uw automatiseringspakket de SALES standaard dan kunt u uw productbestanden ook aanleveren in dit bestandsformaat. Het INSBOU004 bestand kan indien gewenst worden uitgebreid met een aantal extra attributen, zie hiervoor uitbreiding INSBOU004 artikel bericht

EZ-Base webshop 3.1 XML (formaatcode: EZBASE-3.1)

Bent u deelnemer van EZ-Base dan kunt u uw productbestanden aanleveren in dit bestandsformaat. 

Nexmart artikelbestand (formaatcode: BMECAT-1.2)

Bent u als fabrikant aangesloten bij Nexmart dan kan dge automatisch uw productbestanden ophalen bij Nexmart. 

DR1 formaat (formaatcode: DR1)

Dit is een door dge opgesteld formaat. Dit formaat is vervangen door het nieuwe DR3 formaat. Meer informatie over het DR1 formaat vindt u in de bijlage "Aanleverspecificatie_Artikeldata_DR1.pdf". Een voorbeeld van het formaat vindt u in de bijlage "voorbeeld_Artikeldata_DR1.xlsx"

 

Naamgeving bestanden

Om productbestanden geautomatiseerd te kunnen verwerken, dient de naamgeving van het bestand te voldoen aan bepaalde richtlijnen. Meer informatie vindt u op naamgeving bestanden.

 

Aanbieden productbestand

Productbestanden kunt u op de volgende wijze aanbieden aan dge.

Email

U kunt uw productbestanden via email versturen door een email te sturen naar het emailadres upd@dgebv.nl. 

WeTransfer

Heeft u grote bestanden die u niet via email kunt versturen dan kunt u deze bestanden via https://dge.wetransfer.com/ versturen.

(S)FTP

U kunt uw productbestanden klaarzetten op uw eigen (S)FTP server of u kunt een (S)FTP account aanvragen bij dge. Zie voor meer informatie: uitwisselen van elektronische berichten door middel van (S)FTP.

 

Aanbieden bijlagen

Afbeeldingen (en andere documenten) van uw producten kunt u ook apart aanbieden. Als aan de hand van de bestandsnaam is te herleiden welke bijlage bij welk product hoort dan kan dit automatisch, zonder apart productbestand aan te leveren, worden verwerkt. U kunt een ZIP bestand met uw bijlagen naar dge versturen door middel van https://dge.wetransfer.com/

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het aanleveren van productbestanden dan kunt u contact met dge opnemen door middel van het contactformulier.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.